Een vraag hebben?

iPhone: Doorverbinden (Xelion belscherm)

< Alle onderwerpen

Wil jij een gesprek doorverbinden én maak je gebruik van de Xelion Dialer? Volg de volgende stappen:

Klik tijdens het lopende gesprek op het doorverbindicoon (3).

Bel de gewenste contactpersoon.

Wanneer de verbinding tot stand is gekomen klik je weer op het doorverbindicoon.